Kat İrtifakı Nedir? Kat İrtifakı Tapusu Nasıl Alınır?

Kat İrtifakı Nedir?

Kat irtifakı bir yapı yapılırken ya da yapımı planlanırken bina üstüne kat yapma iznini veren, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına kat irtifakı denir. Kat irtifakı arsa payına bağlı olarak kurulur. Arsa payı kat irtifakından ayrı olarak devredilmez, miras yolu ile geçmez ya da ayrı bir kısıtlama getirilemez.

Kat İrtifakı Tapusu Nasıl Alınır?

Kat irtifakı tapusu bir yapı yapılırken veya yapımın planlanmasında almak istenilen bölümün payına düşen arsa tapusu anlamına gelir. Kat irtifakı tapusu yapı bitmeden önce alınması gerekir. Kat irtifakının kurulması için yapının planlanması ya da yapının yapım aşamasında olması gerekir.

Kat irtifakının kurulabilmesi için gerekli belgelerin hazırlanması ve bağlı olduğu belediyeye başvuru yapılması gerekir. Belediye, başvurunun ardından gerekli incelemeleri yapıp, belge hazırlayarak Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderir.

Kat İrtifakının Kurulmasının Şartları

 • Ana yapı henüz tamamlanmamış olmalı,
 • Yapılacak bölümler bağımsız olmalı,
 • Yapılacak yapının tamamında kat irtifakı kurulmalı,
 • Maliklerin tümü istemde bulunmuş olmalı,
 • Birden çok malik varsa resmî senet, tek malik varsa istem belgesi düzenlenmiş olmalı,
 • Kanunda belirtilen aşağıdaki belgeler getirilmiş olmalıdır:
  1. Dilekçe,
  2. Genel İnşaat Projesi,
  3. Vaziyet Planı,
  4. Yönetim Planı,
  5. Liste,
  6. İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,
  7. Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,
  8. İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

Siz de Yorum Yapabilirsiniz